Best Expert Account – Firmă autorizată CECCAR asigură:

Contabilitate București pentru SRL-uri

Clientii pot veni la sediul nostru din Bucuresti sau pot trimite documentele prin curier sau mail.

Firma noastra de contabilitate ofera servicii complete de contabilitate pentru SRL-uri, dupa cum urmeaza:

Contabilitate primară

 • Verificarea registrului de casa;
 • Verificarea notelor de intrare receptie;
 • Verificarea deconturilor de cheltuieli;
 • Verificarea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
 • Verificarea facturilor emise de catre client (facturarea);
 • Completarea de cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;

Contabilitate financiară

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
 • Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia în termenele legale;
 • Intocmirea documentelor contabile prevazute de Legea contabilitatii 82/1991 cu modificarile ulterioare, Jurnale de cumparari/vanzari, Carte mare, Registru jurnal, Registru inventar, Registru de evidenta fiscala, Balanta de verificare;
 • Obtinerea de certificate fiscale, certificate constatatoare;

Consultanță taxe și impozite

Va oferim orice fel de detalii si clarificari privind:

 • Impozitul pe profit;
 • Impozitul pe venit;
 • Impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
 • Taxa pe valoarea adaugata;
 • Accizele; impozitele si taxele locale;
 • Contributiile la bugetele asigurarilor sociale si de somaj;
 • Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai adecvate;
 • Identificarea si aplicarea facilitatilor fiscale prevazute de legislatia in vigoare;

Optimizare fiscală

Prin analiza de ansamblu a activitatii firmei dumneavoastra, in functie de specificul si particularitatile ei, specialistii nostri va pot identifica cele mai prietenoase moduri de impozitare si taxare – optimizare fiscala.

Optimizarea fiscala se face prin:

 • Modificarea modului de impozitare;
 • Scutirea, reducerea, amanarea obligatiilor fiscale;
 • Recuperarea in timp corespunzator a creantelor fiscale sau evitarea detinerii de creante fiscale permitand obtinerea de costuri reduse de finantare a obligatiilor fiscale.

Bilanț contabil

Bilantul contabil este documentul contabil de sinteza, prin care se prezinta activul si pasivul societatii la inchiderea exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de Legea contabilitatii.

Va oferim servicii de intocmire si certificare a bilantului contabil, contul de profit si pierdere, raportul administratorului, note explicative, precum si depunerea online a acestuia.

Salarizare și resurse umane

 • Intocmirea de state de plata si pontaje;
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati;
 • Calculul impozitelor pe salarii;
 • Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, asigurari pentru somaj, fond de garantare creante salariale, etc.;
 • Intocmirea contractelor individuale de munca;
 • Inregistrarea modificarilor de personal, REVISAL;